Privacy verklaring

 

Hier vindt u de privacyverklaring van Krista Zwetsloot. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Krista Zwetsloot. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Krista Zwetsloot is een belangrijke taak voor mij. Daarom beschrijf ik in de privacyverklaring hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan en welke informatie er verzameld wordt.

Persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt, mondeling, online of op papier. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven of dat er een wettelijke verplichting toe bestaat.

Dossier en bewaartermijn
Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Het dossier wordt na afloop van de coaching bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van het dossier vragen.

Overig gebruik persoonsgegevens
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruik voor de financiële administratie zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen/verwerken. Indien wenselijk zal ik ten gunste van u of uw kind geanonimiseerd intercollegiaal overleg plegen.

Beveiligingsmaatregelen
Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en ik draag er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Toestemming
Door de informatie en de diensten van Krista Zwetsloot te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring en de voorwaarden die hierin zijn opgenomen.

AVG voor website en e-mailformulieren
Krista Zwetsloot respecteert de privacy van bezoekers van de website www.kristazwetsloot.nl en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft d.m.v. het emailformulier voor het maken van een afspraak, het aanvragen van informatie of voor het aanmelden voor een training of workshop, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
1. Iemand die gebruik maakt van het contactformulier op de website, dient naam, mailadres en telefoonnummer in te vullen. Het gebruik van deze persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld om deze personen terug te kunnen e-mailen of bellen.

Bewaarbeleid persoonsgegevens website: De persoonsgegevens, ingevuld via het contactformulier, worden direct verwijderd nadat het klantcontact tussen klant en Krista Zwetsloot is beëindigd.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden: De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Cookies: Er wordt door de website van Krista Zwetsloot gebruik gemaakt van alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking.

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.